شیوه های خرید

امکان خرید در این شرکت فقط به صورت تلفنی ثبث سفارش میشود.

جهت خرید،شما میتوانید بعداز ثبت سفارش از طریق تلفن وجه آن را به شماره کارت‌ و یا شماره حساب اعلام شده توسط تماس با ما واریز نمایید. جهت پرداخت به صورت کارت به کارت می‌توانید از دستگاه های (عابر بانک) و یا کارت به کارت اینترنتی استفاده نمایید،

نکته: پس از واریز وجه حتما با شماره های درج شده در بخش تماس با ما واریزی را اطلاع دهید.

1478783855_432528_1478788197_noticia_normal