توکوتوکان:

پراکندگي: کشور آرژانتين ،کشور بوليوي ،کشور پاراگوئه ،کشور پرو ، آمريکاي شمالي

رژيم غذايي: به طور عمده ميوه خوار به شمار مي روند. ولي از حشرات ، تخم پرندگان ديگر و مارمولک هم تغذيه مي کند.
زيستگاه : جنگل هاي استوايي
خانواده ي توکانها Ramphatidae شامل 35 گونه هستند . اين پرندگان به علت سايز بزرگ بدن و رنگ جذاب نوکشان ، که هر دوي اينها براي هدف های مختلفي به کار مي روند ، به راحتي از ساير پرندگان زیست بوم شناخته مي شوند . اين خصوصيات به آنها در تغذیه، دوئل کردن و فرايند جفت گيري کمک مي کنند..
با وجود این هيچ کدام یک از فعاليت هاي بالا زياد به نوک توکو توکان نياز ندارند و ساختمان و شکل ساختاری نوک گاهي وقت ها نه تنها کمک نمي کند بلکه ممکن است مانع فعاليت هم باشد . توکانها که از جمله بزرگترين پرندگان ميوه خوار هستند اما از توکان ها ازهر فرصتي براي استفاده از قدرت و نوک مضرس خود براي خوردن پرندگان کوچک ، خزندگان و دوزيستان دريغ نمي کنند. .
توکانها فقط در جنگل هاي گرمسيري آمريکا يافت مي شوند طبقه بندي اي که در مورد گونه آنها مي باشد. از جنوب کشور مکزيک تا پاراگوئه و شمال کشور آرژانتين ادامه پيدا مي کند که بيشترين فراواني آنها در ناحيه ي جنگل های آمازون مي باشد . گونه هاي اندکي از اين پرنده را مي توان در کوههاي اندس يافت ، اکثريت آنها در مناطق بلند و مرتفع گرمسیری زندگي مي کنند.

توپی محلي هندوستان پرنده اي بود که به نام توکو خوانده مي شد اما کارشناسان آمريکايي قرن ها پيش اين لغت را به توکان تغيير دادند . بسياري از اعضاي خانواده توکانها ، پرندگاني کوچک هستند و اندازه شان مثل زاغ سياه مي باشد .
آنها شامل توکانت ها از سر ده ي Aulacrhynchus و aracaris همچنين از گونه ي pteroglossus ، Selenidera ، Baillonius مي باشند .
از گونه هاي کوچک رایج هستند.که در باغ وحش ها به نمايش در مي آيد گونه ي greenaracari مي باشد ، اما همين گونه توکان در خارج از آمريکا کمياب میباشد. بزرگترين توکاني که در رسانه ها مي بينيم از گونه هاي Ramphastos مي باشد که شامل سرده هاي toco Ramphastos toco  ، keel-billeed Ramphastos sulfuratus  ، chest nut – mandibled  Ramphastos swainsonii  ،
Red-billed ( Ramphastos tucanus ) مي شود.
همه ي توکانها دو پنجه در جلو و دو پنجه در عقب دارند ، اين ساختارانگشت به توکانها اجازه مي دهد تا خودشان هنگام گشتن به دنبال لانه و غذا به درختان متصل نگه دارند ، اين حالت و ساختار پاها به آنها این اجازه را میدهد تا بتوانند بقيه ي پرندگان را تعقيب کنند . آنها دم نسبتا محکم دارند که حرکات آنها را پشتيباني مي کند بعضي از پرندگان گونه ي aracaris توکان ها اجتماعي هستند ، به اين منظور که با هم لانه سازي مي کنند و به والدین خود در غذا دادن به برادر يا خواهر کوچکتر خود کمک مي کنند . اگثر گونه ها اين قدر اجتماعي نيستند مثلا پرندگان متعلق به سر ده ي Ramphastos معمولا در مقابل پرنده ي همراه خود کم تحمل هستند.
● توکان ها از چه سال هایی در باغ وحش های جهان حضور یافتند
اولين باري که توکانها در انظار عمومي به نمايش در آمدند ، در باغ وحش لندن انگلیس در سال ۱۸۰۷ بود.به نمايش گذاشته شد.توکو توکان براي اولين بار در سال ۱۸۵۱ در باغ وحش Artis واقع در آمستردام هلنددر معرض ديد عموم قرار داده شد . دفعه ي بعدي در اواخر قرن نوزدهم ، در باغ وحش لندن و باغ جانورشناسي برلين المان اولين بار بود که بعضي گونه هاي ديگر توکان به نمايش در آمدند .
در باغ وحش آ مريکا ، گونه ي red–billedtoucans(Ramphastos erythrorhynchus) براي مدت زيادي تا سال ۱۸۸۲ نگه داري مي شد . تعدادي ازگونه هاي رايج را از خارج کشور وارد مي کردند و در تمام باغ وحش هاي کشورآمريکا مثل باغ وحش فيلا دلفيا واقع در پنسيلوانيا ، باغ وحش سينسيناتي واقع در اوهايو ، باغ جانور شناسي بوفالو واقع در نيو يورک ،
park zoo ( new york city ) central و پارک لينکولن واقع در شيکاگو بودند.
در اوایل قرن بيستم ، بقيه ي باغ وحش ها هم شروع به نمايش در آوردن توکانها کردند . پارک ملي جانورشناسي در واشنگتن ، گونه هاي groove – billed toucane ، keel billed toco ، red – billed toucan را به نمايش گذاشت . در سال ۱۹۲۰ در باغ وحش سن ديگو اولين گونه اي از توکانها که به نمايش در آمد ، keel – billed بود .
باغ وحش برونکس در نيويورک از سال ۱۹۳۰ تا ۱۹۶۰ مجموعه ي عظيم و بزرگی از توکانها را نگهداري کرد و هم اکنون تمام باغ وحش هاي سراسر دنيا اين پرنده را دارند ، البته بعضي از گونه هاي اين پرنده در پارک پرندگان jurong در سنگاپور در محيط سر سبزي به صورت آزادانه وجود دارند که البته اطراف آن را حصار کشي کامل کرده اند . تا پرندگان بتوانند از آب و هواي گرمسيري هم استفاده ي کافي را ببرند . در کشورهاي سردسير ، مثل نواحي سردسير اروپا و قسمتي از آمريکاي شمالي ، معمولا توکانها درون حصارهايي از جنس شيشه با ابعاد بسيار زياد به نمايش گذاشته مي شوند

اولين توکاني که در باغ وحش توليد مثل کرد در سال ۱۹۱۳ ، در باغ وحش لندن انگلیس از گونه هاي spot-billed toucanets (selenideramaculirostris ) بود که البته جوجه ها زنده نماندند . در دهه هاي بعد دامپزشکان مجرب باغ وحش ها تحقيقات خود را در اين زمينه افزايش دادند تا بتوانند در باغ وحش ها محلی را براي توليد مثل موفق توکانها فراهم کنند .
اما تلاش هاي آنها تا سال ۱۹۶۷ هيچ ثمره ای نداشت ، تا اينکه در پارک vogel در آلمان توکاني از نوع توکان سينه سرخ (red – breasted) توليد مثل موفقي انجام داد .
از سال ۱۹۷۰ ramphastos toucan شروع به توليد مثل هاي موفقيت آميزي کردند . و از اين سال به بعد هر باغ وحشي دست کم يک توليد مثل را در بين توکانهايشان داشته اند.
هم اکنون به معرفي يکي از معروفترين گونه هاي توکان مي پردازيم:
● توکوتوکان
سانتی متر اندازه : ۶۳ ۵
گرم وزن ميانگين : ۷۰۰-۷۸۰
: تفاوت با ديگر گونه ها
جنس نر یه مقدار جزئي از جنس ماده بزرگتر است. از خانواده ي مشابه توکانها تنها پرنده اي که زياد ديده ايم دارکوب ها مي باشند .در حدود سي و پنج گونه از توکانها را امروزه مي توان فقط در نقاط مرکزي و جنوبي آمريکا يافت . هر دوي اين خانواده ها داراي پاهايي هستند که دو چنگال به سمت جلو و دو چنگال به سمت عقب دارند . وقتي پرواز مي کنند بالهايشان را با تمامسرعت به هم میکوبند و در نتيجه هنگام حرکت در هوا بالا و پائين مي شوند . در کل در حالت پرواز با منقار بزرگ ، بالهاي پهن و دم کوتاه چهره ي منحصر به فردي به خود دارند . آنها معمولا به صورت گروهي و در دسته هاي کم تراکم– معمولا شش تائي – پرواز مي کنند

توکو توکان با ۲۵ اينچ قد ، بزرگترين نوع توکانها به شمار مي رود. نوک اين پرنده ۸ اينچ طول و ۳ اينچ عرض دارد، دانشمندان هنوز علت بزرگي اين نوک را نمي دانند، نوک توکانها به آنها اين امکان را مي دهد که ميوه هاي روي شاخه های ي بلند درختان را بخورند و همچنين از شکافهاي درختان آب بنوشند .همان طور که ذکر شد توکانت ها کوچکتر از توکانهاهستند اما مانند توکانها داراي نوک بلندي هستند. از نظر رنگ بندی نوک توکانها به طور عمده نوک نارنجي دارند.به علاوه ي لکه ي سياهي که در ابتداي نوک آنها مي باشد ، به نظر مي رسد که درازي و بزرگي اين نوک در جذب جفت به هنگام شناسايي همنوعان خود و جفت گيري بسيار موثر است. در ساختار پوششي بدن اين پرنده رنگها ي جذابي به کار رفته است ، پرهايشان بطور عمده مشکي هستند ، با گلوي قهوه اي و سينه سفيد ،البته اطراف چشمان اين پرنده فاقد از پوشش پر مي باشد و عمدتا به رنگ نارنجي میباشد. روي دم توکو توکان ها با پرهاي سفيد و زير دم آنها با پرهاي ارغواني پوشيده شده است.
اين گونه از توکان ها ، براي پيدا کردن غذا از شاخه اي به شاخه ي ديگر پرواز مي کند و بيشتر ساعات روز را روي درختان ميوه مي گذراند. اين پرنده بعد از اينکه غذايي به دست آورد به صورت حرفه ای با پرت کردن سر خود به سمت عقب غذا را به داخل گلويش پرتاب مي کند و آن را مي بلعد و بسيار جالب است که بدانيد بعد از جستجو براي غذا آنها براي استراحت مدتي ساکت و آرام رو ي درختي مي نشينند . توکانها به هنگام خواب نوک خود را به پشت پرنده ي ديگر تکيه مي دهند تا در طول استراحت وزن آن روي گردن نیفتاد.

توکانها و توکانت ها اصولا به جای دیگر مهاجرت نمي کنند ، البته بعضي از گونه ها شايد به طور فصلي مطابق محدوديتهايي که دارند مهاجرت داشته باشند .
همان طور که در بالا اشاره شد توکانها معمولا وقت خود را در بين شش هم نوع خود مي گذرانند و اغلب با هم به دنبال درختان ميوه مي گردند ، آنها بسيار پر سر و صدا هستند و صداي يکنواختي ايجاد مي کنند که تا فاصله ي صد ها متر در جنگل شنيده مي شود .
توکانهاي بزرگتر ممکن است درز يا شکافي که ميانش خالي باشد را که پيدا کرده و آن را ، براي جفت گيري فصلي و خوابيدن روي تخم ها آماده کنند .
اين نوع پرنده در حفره هاي درختاني لانه مي سازنند که قديمي باشند و حدود نوزده متر از سطح جنگل و پوشش زمینی ارتفاع داشته باشد . ساختن لانه توسط هر دو جنس نر و ماده صورت مي گيرد ، در طول اين حفر کردن لانه با هم آواز نيز مي خوانند ، در بعضي مواقع هم توکان های ديگر به کمکشان مي آيند گفتیم که توکان ها بسیار اجتماعی هستند. پرنده ي ماده در لانه که از زمین نوزده متر فاصله دارد مي ماند و دو تا چهار تخم مي گذارد .
پرنده ي نر و ماده و پرندگان دیگر کمک کرده و پانزده روز روي تخم ها مي خوابند ، جوجه هاي تازه از تخم در آمده نابينا هستند ، پوشش پر هم ندارند و مثل بقيه ي جوجه توکانها داراي پاهاي خاصي هستند که از پاي آنها در مقابل بافت خشن و زبر کف حفره محافظت مي کند. آنها حتي تميز کردن لانه را هم با هم انجام مي دهند . ۵۰-۴۳ روز بعد از به دنيا آمدن ، جوجه ها پر در مي آورند.